Uitleg

Geef uw mening via Voorst Spreekt en lever een bijdrage aan uw leefomgeving, de gemeentelijke dienstverlening, beleid en projecten.

Wat kan ik als lid verwachten?

Nadat u zich heeft aangemeld, ontvangt u circa vier keer per jaar een e-mail met daarin een link naar een korte online vragenlijst. Het beantwoorden kost slechts enkele minuten en u beslist per onderzoek of u meedoet. Na ieder onderzoek krijgt u altijd exclusief inzicht in de belangrijkste resultaten en wat de gemeente met alle input doet. Bovendien organiseren wij soms bijeenkomsten uitsluitend voor de panelleden.

Hoe kan ik lid worden?

U meldt zich aan op deze website via 'Aanmelden'. Daar vult u uw e-mailadres in en ontvang u een code op dit e-mailadres. Vul de code in en vul dan enkele zogenoemde profielvragen (uw geslacht, leeftijd et cetera.) in. Nadat u de profielvragen heeft beantwoord, krijgt u hiervan per e-mail een bevestiging. Daarna heeft u direct toegang tot uw persoonlijke pagina. Op uw persoonlijke pagina kunt u uw gegevens beheren, aan openstaande onderzoeken deelnemen, resultaten bekijken en uzelf eventueel weer uitschrijven als panellid.

Is mijn privacy gewaarborgd?

Ja. Het inwonerpanel Voorst Spreekt wordt in opdracht van gemeente Voorst beheerd door het onafhankelijke onderzoek- & adviesbureau Moventem.

Uw antwoorden worden anoniem verwerkt en uitsluitend voor het inwonerpanel gebruikt. Gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Het inwonerpanel staat los van gemeentelijke systemen.

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het:

Gedragscode

Moventem is aangesloten bij de Nederlandse Marktonderzoek Associatie (MOA), Center for Information Based Decision Making & Marketing Research, en werkt conform de Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Deze code is opgesteld door de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) en de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO). Bij hantering van deze code wordt door de onderzoeksbranche voldaan aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft de Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek officieel van een goedkeurende verklaring voorzien op 21 juni 2010. De goedkeuringsverklaring is gepubliceerd in de Staatscourant 2010, nr. 9866.